گونه

پروتز گونه

پروتز گونه، جراحی کاشت گونه می‌باشد که به عنوان عملی برای بزرگ کردن و برجسته سازی گونه شناخته

اندوسکوپیک صورت

لیفت اندوسکوپیک صورت

از دهه سوم یا چهارم زندگی ممکن است اثرات پیری در صورت نمایان شود. این نشانه ها علاوه