بایگانی لاغری و پیکرتراشی

لیپولیز شکم و پهلو

لیپولیز یا لیپوماتیک در دسته روش های غیر جراحی برای حذف چربی های اضافی در بدن است که می

لیپوماتیک شکم

در این روش با ارتعاش و بدون تخریب سلول های چربی از محل خارج می شوند. بنابراین می

مراحل جراحی شکم

مرحله اول بیهوشی داروهایی برای راحتی بیمار در طول پروسه جراحی تزریق می شود. بی حسی موضعی و

لیپوماتیک

عوارض لیپوماتیک

عوارض لیپوماتیک لیپوماتیک  جراحی زیبایی است که در مخدت کوتاهی از چربی بیش از حد بدن خلاص می

pla

لاغری با دستگاه پال

لیپوساکشن یکی از شایع ترین تکنیک های جراحی پلاستیک به شمار می آید که برای برداشتن چربی های

لیپولیز شکم و پهلو

لیپولیز یا لیپوماتیک در دسته روش های غیر جراحی برای حذف چربی های اضافی در بدن است که می

لیپوماتیک شکم

در این روش با ارتعاش و بدون تخریب سلول های چربی از محل خارج می شوند. بنابراین می

مراحل جراحی شکم

مرحله اول بیهوشی داروهایی برای راحتی بیمار در طول پروسه جراحی تزریق می شود. بی حسی موضعی و

لیپوماتیک

عوارض لیپوماتیک

عوارض لیپوماتیک لیپوماتیک  جراحی زیبایی است که در مخدت کوتاهی از چربی بیش از حد بدن خلاص می

pla

لاغری با دستگاه پال

لیپوساکشن یکی از شایع ترین تکنیک های جراحی پلاستیک به شمار می آید که برای برداشتن چربی های