درباره دکتر شهریار حدادی

دکتر شهریار حدادی، متولد 1351 تهران است. وی فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین عضو فعال انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران می باشند. دکتر حدادی با استفاده از دانش و تجربه فراوان، تعداد بی شماری جراحی زیبایی و پلاستیک انجام داده اند و از جمله پزشکان مسلط و شناخته شده در این مقوله هستند که در زیر به گوشه ای از فعالیت های ایشان می پردازیم.

دکتر شهریار حدادی

سوابق دکتر شهریار حدادی

• فارغ التحصیل پزشکی عمومی با رتبه برتر از دانشگاه علوم پزشکی مشهد – 1377
• فارغ التحصیل جراحی عمومی از دانشگاه علوم پرشکی مشهد – 1383
• گذراندن طرح مقطع جراحی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار – 1383 تا 1385
• ورود به دوره فوق تخصصی جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران – 1385
• فارغ التحصیل بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک (رتبه اول در دانشگاه تهران) – 1388
• گذراندن دوره تکمیلی جراحی جمجمه،‌ فک و صورت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – 1388 تا 1389
• گذراندن طرح خارج از مرکز فوق تخصصی جراحی پلاستیک در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – 1389 تا 1391
• شرکت در راه اندازی بخش فوق تخصصی جراحی پلاستیک در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – 1389 تا 1391
• شروع کار در دانشگاه علوم پزشکی تهران – بخش جراحی بیمارستان رازی – از فرودین 1391 تا کنون
• استادیار جراحی پلاستیک داشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان رازی

عضویت در انجمن ها

• عضو فعال انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران
• عضو انجمن بین المللی جراحان پلاستیک و زیبایی
• عضو جامعه جراحان ایران