09213585456 info@drhaddadi.ir

ليفت و پروتز پستان همزمان

جراحی لیفت و پروتز سینه همزمان

جراحی لیفت و پروتز سینه همزمان

جراحي ليفت و پروتز سينه همزمان بسیاری از خانم های که سینه های آویزان و افتاده ای دارند به اشتباه فکر می کنند که اگر عمل پروتز سینه انجام بدهند این مشکل شان بر طرف می شود، در صورتی که این گونه نیست و...

تماس با پزشک