09213585456 info@drhaddadi.ir

عمل بینی استخوانی

سوالات متداول در جراحی بینی استخوانی

سوالات متداول در جراحی بینی استخوانی

کبودی ایجاد شده بعد از جراحی بینی استخوانی به چه علت می باشد؟ در جراحی زیبایی بینی استخوانی برای دسترسی به ساختمان بینی برش هایی ایجاد می شود تا تغییرات لازم ایجاد شود، مانند هر جراحی دیگری زخم و...

جراحی بینی استخوانی و نتیجه آن

جراحی بینی استخوانی و نتیجه آن

جراحی بینی استخوانی و نتیجه آن برخی از افراد دارای بینی های استخوانی هستند، که خواستار جراحی بینی خود می باشند. این نوع از بینی ها دارای پوست نازک و غضروف محکمی هستند و در برخی از آن ها قوز و...