09213585456 info@drhaddadi.ir

جراحی بینی طبیعی

جراحی بینی در سن بالا

جراحی بینی در سن بالا

جراحی بینی در سن بالا با توجه به افزایش جمعیت گروه بالای 65 سال و انجام فعالیت های گوناگون اجتماعی توسط این گروه ، ظاهر شدن مناسب در جامعه برای این گروه سنی اهمیت ویژه ای دارد . در دنیای امروز ظاهر...

جراحی بینی شکسته

جراحی بینی شکسته

جراحی بینی شکسته : جراحی زیبایی بینی فقط به منظور زیبایی انجام نمی شود در برخی از موارد هدف از جراحی زیبایی بینی جنبه درمانی دارد ،جراحی بینی شکسته برای درمان مشکلات بینی در اثر ضربه انجام می شود ،...

جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی

 جراحی زیبایی بینی جراحی زیبایی بینی یک جراحی زیبایی است که اغلب افراد این جراحی را انجام می دهند و با انجام این جراحی تناسب چهره ی خود را حفظ می کنند. اما بهتر است قبل از انجام جراحی بینی در این...

تماس با پزشک