بایگانی جراحی زیبایی سینه

DJB 469

جنس پروتز سینه

یکی از روش های مناسب برای بزرگ کردن سینه انجام پروتز سینه می باشد . این جراحی نیز

ماستوپکسی

ماستوپکسی آیا سینه های شما زیبایی و جذابیت خود را از دست داده اند؟ آیا با جراحی ماستوپکسی

انواع سایز پروتز سینه

یکی از سوال مراجعه کننده از جراح پلاستیک، در زمینه انواع سایز پروتز سینه می باشد . تصور

بردن سینه

کاندید پروتز سینه

کاندید پروتز سینه با افزایش روز افزون متقاضیان جراحی پروتز سینه، سوالات مردم نیز در زمینه این جراحی

بردن سینه

بالا بردن سینه

بالا بردن سینه بالا بردن سینه و خوش فرمی سینه ها یکی از مواردی می باشد که تمامی