09213585456 info@drhaddadi.ir

جراحی زیبایی پلک

تغییرات در پلک با افزایش سن

تغییرات در پلک با افزایش سن

تغییرات در پلک با افزایش سن افزایش سن باعث ایجاد تغییرات در ناحیه چشم می شود ، چشم ها تاثیر بسیاری در چهره همه افراد دارند . تغییرات در پلک با افزایش سن یک مسئله طبیعی می باشد . جراحی پلک باعث رفع...

جراحی زیبایی پلک، بازگشت جوانی

جراحی زیبایی پلک، بازگشت جوانی

با افزایش سن و اثرگذاری عوامل مختلف، اولین بخش از صورت که دچار عوارض پیری می شود، ناحیه دور چشم است. پلک ها به دلیل پوست نازک و حساسی که دارند، بیشتر از قسمت های دیگر صورت در معرض آسیب های اکتسابی و...