بایگانی زیبایی صورت

بینی 4

جراحی بینی بدون بیهوشی

حتما با مشاهده عنوان جراحی بینی بدون بیهوشی شوکه شدید، اما باید بگوییم این یک حقیقت است و

تزریق چربی به صورت

تزریق چربی به صورت

اگر خواهان چروک کمتر ، لب های پرتر و پوستی سفت تر و کشیده تر هستید. با روش

عوارض لیفت صورت

عوارض لیفت صورت

احتمال ایجاد عوارض لیفت صورت،  در صورتی که این جراحی، توسط یک متخصص با تجربه و حاذق انجام

rinofiller

پل بینی چیست؟

انواع پل بینی فرورفته: زمانی که پل بینی فرورفته باشد لبه پشتی بینی و لبه جلوی بینی حالت