09213585456 info@drhaddadi.ir

پولیپ بینی

یکی از مشکلاتی که در بینی باعث ایجاد شدن مشکلاتی می شود پولیپ بینی می باشد ، با جراحی زیبایی بینی می توان به آسانی درمان پولیپ را انجام داد .

تماس با پزشک