جراحی ماموپلاستی

جراحی بینی

جراحی بینی

ابدومینوپلاستی

مرحله اول تزریق محلول جهت كاهش درد و خونریزی حین ساكشن

برش پوست در ابدومینوپلاستی

آزاد كردن پوست و چربی اضافی از غلاف عضلات 

جدا كردن ناف با پایه از نسوج اضافی 

حذف پوست و چربی اضافی تا حد بالای ناف 

ترمیم و جمع كردن غلاف عضله قدام شكم

دوختن برش ابدومینو پلاستی در سه لایه بعد از حذف بافت اضافی

جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی پلک